Connect with us

All posts tagged "psilocybe cubensis türkiye"

Discina16 saat ago

Kara Dibiburuşuk Mantarı (Discina melaleuca)

Atractosporocybe3 gün ago

Akkaygan Mantarı (Atractosporocybe inornata)

Lepista4 gün ago

Boz Cincile Mantarı (Lepista multiformis)

Mantar Türleri1 hafta ago

Hoş Kozalakebesi Mantarı (Strobilurus esculentus)

Mantar Türleri1 hafta ago

Hoş İçikınalı Mantar (Melastiza cornubiensis)

Hygrocybe1 hafta ago

Sırlı Mummantarı (Hygrocybe singeri)

Mantar Türleri2 hafta ago

Yalancı Göbek Mantarı (Morchella pseudoviridis)

Hymenochaetaceae2 hafta ago

Küme Kırçıllı Mantarı (Inonotus glomeratus)

Agaricaceae2 hafta ago

Gözenekmantarı (Tulostoma brumale)

Hymenochaetaceae3 hafta ago

Çamkavı Mantarı (Porodaedalea pini)

Microstoma3 hafta ago

Aloyalı Mantarı (Microstoma protractum)

Fuscoporia3 hafta ago

Tüylü Dalkürkü Mantarı (Fuscoporia torulosa)

Mantar Türleri4 hafta ago

Kuşaklı Beyaz Boynuz Mantarı (Staheliomyces cinctus)

Lepista4 hafta ago

Çakır Cincile Mantarı (Lepista panaeolus)

Mantar Türleri4 hafta ago

Kirpikli Kırmızı Fincan Mantarı (Scutellinia kerguelensis)

Galerina4 hafta ago

Benli Galerina (Galerina graminea)

Inocybaceae1 ay ago

Yıldızkümbet Mantarı (Inocybe asterospora)

Mantar Türleri1 ay ago

Huş Kirmiti (Russula betularum)

Clitopilus1 ay ago

Çukur Unmantarı (Clitopilus cystidiatus)

Infundibulicybe1 ay ago

Akdeniz Ebişkesi (Infundibulicybe mediterranea)

Lentinus1 ay ago

Saçaklı Kaplanmantarı (Lentinus crinitus)

Cortinariaceae1 ay ago

Tüy Örümcekmantarı (Cortinarius glaucopus)

Auriculariaceae1 ay ago

Kıvrık Karabeyin Mantarı (Exidia glandulosa)

Agaricaceae1 ay ago

Sarı Kirpik Mantarı (Floccularia luteovirens)

Fomitiporia1 ay ago

Robust Braket Mantarı (Fomitiporia robusta) 

Mantar Türleri1 ay ago

Yoz Cüceyelpaze Mantarı (Sarcomyxa serotina)

Boletaceae2 ay ago

Biberlibolet (Chalciporus piperatus)

Amanitaceae2 ay ago

Ak Sümüklükafa Mantarı (Zhuliangomyces illinitus)

Camillea2 ay ago

Sigara İzmariti Mantarı (Camillea leprieurii)

Mantar Türleri2 ay ago

İçikınalı Mantar (Melastiza chateri)

Crepidotaceae2 ay ago

Acur Ayaksız Mantarı (Crepidotus mollis)

Lyophyllaceae2 ay ago

Sütperisi Mantarı (Ossicaulis lignatilis)

Mantar Türleri2 ay ago

Yersakalı Mantarı (Pterula multifida)

Lenzites2 ay ago

Lamelli Huş Poliporu (Lenzites betulinus)

Armillaria2 ay ago

Hardal Balmantarı (Armillaria sinapina)

Entolomataceae2 ay ago

Öz Narinşapka Mantarı (Rhodocybe asyae)

Bankeraceae2 ay ago

Kabukağlayan Mantarı (Hydnellum concrescens)

Entolomataceae3 ay ago

Has Narinşapka Mantarı (Rhodocybe asanii)

Albatrellaceae3 ay ago

Gönmantarı (Scutiger pes-caprae)

Mantar Türleri3 ay ago

Peslivan Mantarı (Pseudoclitocybe cyathiformis)

Agaricaceae3 ay ago

Çakalosuruğu Mantarı (Lycoperdon excipuliforme)

Mantar Türleri3 ay ago

Akkarakız Mantarı (Tricholoma album)

Amanita3 ay ago

İrisiğilli Kese Mantarı (Amanita magniverrucata)

Amanitaceae3 ay ago

Başlı Duvakluca Mantarı (Saproamanita codinae)

Cortinariaceae3 ay ago

Vişne Örümcekmantarı (Cortinarius violaceus)

Hymenogastraceae3 yıl ago

Sihirli Mantar-Magic Mushroom (Psilocybe cubensis)

Agaricaceae3 yıl ago

Pösteki mantarı-Söbelen Mantarı (Coprinus comatus)

Mantar Türleri2 yıl ago

Mantarlı Yaşam Indeksi (A – Z)

Balkadın- Enisteşke mantarı hakkında bilgiler
Infundibulicybe3 yıl ago

Balkadın- Ebişke Mantarı (Infundibulicybe geotropa- Clitocybe geotropa)

Agaricaceae3 yıl ago

Şemsiye mantarı (Macrolepiota procera)

Gomphaceae3 yıl ago

Gelin Parmağı Mantarı (Ramaria formosa)

Lepista3 yıl ago

Mor Cincile Mantarı (Lepista nuda)

Cyclocybe3 yıl ago

Kavak (Söğüt) mantarı (Cyclocybe cylindracea)

Mantar Türleri3 yıl ago

Diken Mantarı-Kulacık Mantarı-Kulak mantarı (Pleurotus eryngii)

Mantar Türleri3 yıl ago

Koç Mantarı-Koçak Mantarı (Russula delica)

Mantar Türleri3 yıl ago

Çakşır Mantarı (Pleurotus eryngii var. ferulae)

Hymenogastraceae3 yıl ago

Özgürlükşapkası mantarı (Psilocybe semilanceata)

Cantharellaceae3 yıl ago

Kazayağı Mantarı (Cantharellus cibarius)

Mantar Türleri3 yıl ago

Çukur Çanak Mantarı (Sarcosphaera coronaria)

Mantar Türleri3 yıl ago

Dana Burnu Mantarı (Volvopluteus gloiocephalus)

KANLICA mantarı hakkında açıklayıcı makale
Lactarius3 yıl ago

Kanlıca-Melki-Çıntar (Lactarius deliciosus)

Mantar Türleri3 yıl ago

Karaoğlan Mantarı (Tricholoma terreum)

Agaricaceae3 yıl ago

Puf Mantarı (Lycoperdon perlatum)

Mantar Türleri3 yıl ago

Körek, Mantika, Manguta, Gavcar Mantarı (Pleurotus eryngii var. ferulae)

Discinaceae3 yıl ago

Kuzugöbeği Ebesi Mantarı (Gyromitra esculenta)

Mantar Türleri3 yıl ago

Mıhbaşı Mantarı (Marasmius oreades)

Boletaceae3 yıl ago

Çörek Mantarı (Boletus edulis)

Clitocybe3 yıl ago

Dumanlı Mantar-Kara Balkadın (Clitocybe nebularis)

Laetiporus3 yıl ago

Kükürt Mantarı-Koruluktaki Tavuk (Laetiporus sulphureus)

Amanita3 yıl ago

İmparator Mantarı (Amanita caesarea)

Mantar Türleri3 yıl ago

Kayışkıran Mantarı (Russula chloroides)

Lactarius3 yıl ago

Biberli Mantar (Lactifluus piperatus)

Hydnaceae3 yıl ago

Beyaz Sığır Dili Mantarı (Hydnum repandum)

Mantar Türleri3 yıl ago

Sahte Trüf-Tavşan Böbreği Mantarı (Rhizopogon roseolus)

Mantar Türleri3 yıl ago

Ağulu Mantar (Omphalotus olearius)

Mantar Türleri2 yıl ago

Ağlayan Tanecik Mantarı (Suillus granulatus)

Agaricaceae3 yıl ago

Çayır Mantarı (Agaricus campestris)

Amanita3 yıl ago

Meşe Mantarı (Amanita vaginata)

Amanita3 yıl ago

Köygöçüren Mantarı (Amanita phalloides)

Lapista personata hakkında bilgiler
Lepista3 yıl ago

Mor Bacak Mantarı (Lepista personata)

Mantar Türleri3 yıl ago

Karnabahar Mantarı (Sparassis crispa)

Lactarius3 yıl ago

Fındık Mantarı (Lactarius pyrogalus)

Hygrophoraceae3 yıl ago

Sümüklüce Mantarı (Hygrophorus latitabundus)

Agaricaceae3 yıl ago

Ayıpufu mantarı (Calvatia gigantea)

Coprinopsis3 yıl ago

Mürekkepli Mantar (Coprinopsis atramentaria)

Bankeraceae2 yıl ago

Balaban Mantarı (Sarcodon imbricatus)

Cerioporus3 yıl ago

Pullu Mantar (Cerioporus squamosus)

Mantar Türleri3 yıl ago

Pis Kokulu Boynuz Mantarı (Phallus impudicus)

Agaricaceae3 yıl ago

Sararan Çayır Mantarı (Agaricus xanthodermus)

Clathrus3 yıl ago

Yılan Kafesi Mantarı (Clathrus ruber)